domingo, 10 de febrero de 2019

Unitat 6. La literatura i l'anàlisi de textos literaris

Us adjunto el Power Point de la Unitat 6 del llibre: La literatura i l'anàlisi de textos literaris. Com veureu és una presentació extensa, però si us hi fixeu molta de la informació us sonarà de cursos anteriors.


Examen unitat 4 i 5

Què heu d'estudiar per l'examen del dimecres?


UNITAT 4. L'oració simple
 • El concepte d'oració
 • Classificació d'oracions
  • Modalitat
  • Estructura gramatical: tipologia d'oracions (reflexives, recíproques, impersonals, etc.)
 • Complements verbals

UNITAT 5. La formació del lèxic i les relacions semàntiques
 • La morfologia i els lexemes
  • Lexemes i morfemes flexius i derivatius
 • Procediments de formació de paraules noves
  • Mots patrimonials i cultismes; manlleus, calcs i estrangerismes; derivació, composició, habilitació i truncació.
 • Relacions semàntiques entre paraules
  • Hiperonímia, homonímia, polisèmia, sinonímia i antonímia
 • Paraules tabú, eufemismes i mots de significat genèric.

domingo, 3 de febrero de 2019

TEMA 5. La formació del lèxic

Aquesta setmana prenadalenca iniciarem el tema 5, el qual tracta sobre el significat i les relacions entre les paraules. En aquest tema no hi haurà power point, sinó un resum esquemàtic de tota la teoria en el següent enllaç:


Veureu que en aquest tema treballarem la formació de paraules a partir de diferents recursos: la derivació, la composició, els manlleus, etc.
Si voleu ampliar informació, podeu consultar els power points que trobareu a continuació.

miércoles, 30 de enero de 2019

Redacció 3. La donació d'òrgans

Després d'haver escrit una redacció sobre el consumisme nadalenc, ara ens endinasarem al món ètic de la ciència i redactarem un altre text argumentatiu titulat: La donació d'òrgans: elecció o obligació?

El text es lliurarà el dilluns 11 de febrer.

lunes, 7 de enero de 2019

Exposicions orals de Tirant lo Blanc

Bon dia alumnes, us deixo una sèrie de pàgines webs i vídeos interessants per preparar les exposicions de Tirant lo Blanc. Aquesta setmana a classe, les treballarem.

Pàgines webs interessants:

Resum de Tirant lo Blanc per Laura Borràs (Educaixa)Elogi del Tirant lo Blanc per Mario Vargas Llosa


Joanot i Tirant, lletres i batalles (part 1) 


 Joanot i Tirant, lletres i batalles (part 2)


 Joanot i Tirant, lletres i batalles (part 3) 

domingo, 16 de diciembre de 2018

Examen i exposicions de Tirant lo Blanc

Durant les festes de Nadal haureu de llegir el llibre de Tirant lo Blanc, episodis amorosos. D'aquest llibre en farem un examen i unes exposicions orals.

L'edició que heu de llegir és:

 • Tirant lo Blanc. Episodis amorosos (text adaptat). Adaptació, introducció i propostes de treball a cura de Toni Sala. Editorial: Les eines
Si algú té una altra edició d'aquest llibre, és important que hi constin els següents capítols (SÓN ELS OBLIGATORIS PER LLEGIR):

117-121, 126-127, 146-147, 162-163, 189, 214-215, 220, 228-233, 248-249, 260-274, 280-284, 434-437, 467, 470-474, 479, 480.

EXPOSICIONS  

Les exposicions orals de Tirant lo Blanc es realitzaran per parelles. Un dia a classe, realitzarem el sorteig per saber quin tema pertoca a cada parella.

L'exposició haurà de durar 10 minuts. Caldrà que hi constin cites literàries! (caldrà buscar-les al llibre o a internet).

Els temes que es tractaran seran el següents:

 1. Autors: Joanot Martorell i Martí Joan de Galba (biografia)
 2. Diferència entre un llibre de cavalleres i una novel·la cavalleresca (Tirant lo Blanc a què pertany?
 3. Estructura del Tirant lo Blanc. 1a part: Anglaterra
 4. Estructura del Tirant lo Blanc. 2a part. Sicília i Rodes
 5. Estructura del Tirant lo Blanc. 3a part. Constantinoble
 6. Estructura del Tirant lo Blanc. 4a part. Nord d'Àfrica
 7. Estructura del Tirant lo Blanc. 5a part. Constantinoble II
 8. Personatges I. Tirant lo Blanc i Carmesina
 9. Personatges II. Diafebus i Estefania 
 10. Personatges III. Emperador, Emperadriu i Hipòlit (triangle amorós)
 11. Personatges IV. Plaerdemavida i la Viuda Reposada
 12. És Tirant lo Blanc una novel·la total? (explicar què significa, quin tipus de temàtiques aporta, especificar exemples de cada tema).


viernes, 30 de noviembre de 2018

Examen global (1r trimestre)

Què heu d'estudiar per aprovar el global del 1r trimestre de Llengua Catalana?
 • TEMA 1. La comunicació i els textos
  • Funcions del llenguatge
  • Variació lingüística
  • Els àmbits d'ús lingüístic (acadèmic, literari, administratiu, periodístic, privat...).
  • Els factors d'ús lingüístic (context, tema, relació parlants, intenció, grau de formalitat)
  • Els tipus de text i els gèneres textuals
 • TEMA 2 I TEMA 3. Les categories gramaticals I i II
  • Noms, adjectius, determinants, pronoms, verbs, preposicions, conjuncions, adverbis i interjeccions.

Com estarà estructurat l'examen?
 • Constarà d'un text amb preguntes de comprensió lectora, sinonímia i redacció.
 • Preguntes sobre el tema 1 (funcions del llenguatge, àmbits d'ús...)
 • Preguntes sobre les categories gramaticals.
  • Molt important: substitució pronominal, verbs i perífrasis verbals!!!

Per a qualsevol dubte, envieu-me un correu!


BONA SORT!